W sektorach: przemysłowym, OZE, farmaceutycznym i spożywczym:

Przygotowujemy organizacje do zmian klimatu, wspólnie zatrzymujemy spadek bioróżnorodności i zwiększamy zróżnicowanie gatunkowe

Pomagamy rozwijać biznes i inwestycje w zgodzie z naturą

Nasi klienci dostrzegają korzyści płynące z wdrożenia strategii ESG. Pozostając na bieżąco z nowymi regulacjami i wymaganiami, zwiększają wartość swoich firm i inwestycji.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Zobacz jak wdrażanie planu zarządzania bioróżnorodnością (BMP) może korzystnie wpływać na projekty

Biznes który funkcjonuje w oderwaniu od środowiska, narażony jest na ryzyko większe nie kiedykolwiek. Nasi klienci rozumieją znaczenie wymogów i potrzebę dostosowania się do nich.

Jak zatrzymać spadek bioróżnorodności i poprawić stan środowiska na farmach fotowoltaicznych?

Dobrze przygotowany plan BMP może nawet zwiększyć bioróżnorodność na farmach PV.

Jak wdrożyć ochronę bioróżnorodności do strategii biznesowej?

Wiele organizacji podejmuje już działania na rzecz ochrony bioróżnorodności umieszczając je w swoich strategiach.

Jak projektować farmy wiatrowe w harmonii z przyrodą?

Jak odpowiednie planowanie i monitorowanie farm wiatrowych przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej?

Korzyści prawidłowego wdrożenia planu zarządzania bioróżnorodnością

Firmy z sektorów: przemysłowego, OZE, farmaceutycznego, spożywczego i innych korzystają z wielu korzyści działania w zgodzie z przyrodą.

Uproszczony proces uzyskiwania zgód Państwowych

Inwestycje wymagają wielu zgód i dokumentów, które przy prawidłowym planie zarządzania bioróżnorodnością (BMP) spotykają się z przychylnością państwa do wydawania pozwoleń.

Banki i jednostki inwestycyjne łatwiej przydzielają kapitał

Kapitał przydzielany przez powyższe instytucje jest dawany statystycznie częściej firmom, które przedstawiają plany bezpiecznie gospodarujące przyrodą i zasobami naturalnymi.

Przejrzysta i uproszczona sprawozdawczość

Narzucane odgórnie (np. przez spółkę matkę) wytyczne dotyczące środowiska stają się łatwiejsze do realizacji po dobrej inwentaryzacji i z praktycznym planem akcji – dopasowanym do inwestycji.

Pozytywny odbiór społeczny Twoich inwestycji i marki

Społeczeństwo lepiej postrzega Twoje produkty i częściej je wybiera – jeżeli dbasz o środowisko. Marka zyskuje na wartości w oczach odbiorców.

Pewniejszy dostęp do zasobów naturalnych

Zmniejszasz obawy o wyczerpanie surowców naturalnych – prawidłowo je eksploatując lub nawet zapewniając ich szybką regenerację co zmniejsza zagrożenie zatrzymania Twojej produkcji.

Poprawa środowiska w otoczeniu Twoich inwestycji

Rozwijając biznes z dbałością o bioróżnorodność pozwalasz zagrożonym bądź rzadkim gatunkom egzystować w Twoim otoczeniu, świadomie dbając o ich dobrobyt.

Lepszy wizerunek pracodawcy i zaangażowanie pracowników

Pracownicy częściej angażują się w inicjatywy i kulturę organizacji, która propaguje pro-ekologiczne podejście i zwraca uwagę na bioróżnorodność. Odpowiedzialność ma wpływ na kolejne pokolenia.

Wyższa jakość relacji z partnerami biznesowymi

Firmy, dbając o własny wizerunek, coraz częściej decydują się na wybór odpowiedzialnych ekologicznie partnerów, współpracą z którymi mogą się pochwalić w swoim łańcuchu dostaw. 

Rozwój inwestycji w zgodzie z naturą jest możliwy

Rozsądne rozwiązania przynoszą realne zmiany dla otoczenia.

Projektujemy rozwiązania o długofalowych efektach dla otoczenia.

Krótkoterminowe działania często nie realizują zamierzonych celów dla środowiska i społeczności lokalnej.

Analizujemy faktyczne zapotrzebowanie środowiskowe.

Rozwiązania szablonowe mogą zaburzać zastany układ ekologiczny.

Podnosimy wartość przedsiębiorstwa.

Prekursorzy wdrażania wytycznych formalnych z zakresu bioróżnorodności są atrakcyjnymi partnerami.

Bioróżnorodność w standardzie Twoich inwestycji to korzyści w dłuższej perspektywie

Dzięki włączeniu bioróżnorodności do swojej strategii ESG, nasi klienci mają szanse uzyskać lepsze warunki finansowania swoich inwestycji oraz zyskują dodatkową wartość w ocenach inwestorów.

Zbyt wiele firm nie korzysta jeszcze z benefitów płynących z rozwoju w zgodzie z przyrodą

Chcemy, by nasi klienci byli na bieżąco dopasowując się do „strategii 2030” i przygotowując do zmian klimatycznych.

Co daje sprawne połączenie biznesu i przyrody?

Wspierając naszych klientów przykładamy uwagę do tego, aby wdrożenie BMP miało długofalowe korzyści.

Dążymy do wzrostu wartości organizacji, poprawy odbioru społecznego oraz rzeczywistych korzyści dla otoczenia, w którym znajduje się Twoja inwestycja.

Towarzyszymy naszym partnerom w drodze do bioróżnorodności

W inwestycjach naszych klientów uwzględniamy uwarunkowania lokalne oraz te dotyczące funkcjonowania inwestycji, tzw. „site specific”.

Bardzo zależy nam na tym, by wprowadzane działania nie zakłócały funkcjonowania Twojego przedsięwzięcia.

W inwestycjach, w których bierzemy udział, rzeczywiście spotkasz naszych ekspertów na miejscu – w terenie.

Michał Jaśkiewicz
Prezes Zarządu

Zwrot z inwestycji to dopiero początek korzyści płynących z bioróżnorodności

Twoja inwestycja w zgodzie z przyrodą nie tylko chroni środowisko naturalne. Ma ona także istotny wpływ na budowanie przewagi biznesowej.

Twoja organizacja z czasem stanie się preferowanym dostawcą u klientów zwracających uwagę na ESG.

Wyzwania dla skutecznego wdrożenia planów zarządzania bioróżnorodnością

Osoby odpowiedzialne za ESG i BMP w inwestycjach OZE, w firmach produkcyjnych oraz w branży spożywczej wskazują nam trudności, z którymi się mierzą.

1

Otrzymanie zgody od Państwa nie jest łatwe

Akceptacja inwestycji przez Państwo wymaga obszernej dokumentacji, analiz i zgód wydanych przez instytucje. Zbudowanie dokumentacji wymaga zgromadzenia grupy ekspertów. Bez zgody Państwa inwestycje nie są możliwe.

2

Zmiany klimatu komplikują regulacje

Zmiany klimatu warunkują potrzebę zmian w regulacjach. Realizacja 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ okazuje się trudna gdy trzeba ją przełożyć na praktyczne wytyczne.

3

Przy wielu inwestycjach egzekucja jest trudna

Przełożenie ogólnych wytycznych ustawodawców na praktyczny plan gotowy do realizacji na inwestycji graniczny z cudem. Skalowanie tej taktyki na kilku inwestycjach (np. wielu farmach fotowoltaicznych) jest jeszcze trudniejszym wyzwaniem.

4

Wymagania bankowe dot. finansowania inwestycji

Banki oraz jednostki inwestycyjne oczekują od biznesu zaspokajania wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju i zarządzania bioróżnorodnością by oferować finansowanie.

5

Rośnie presja społeczna

Naciski społeczeństwa w postaci zarówno zewnętrznych klientów jak i wewnętrznych udziałowców (czy pracowników) powodują, że firmy nie wdrażające planów ochrony klimatu postrzegane są jako ignoranci.

6

Ograniczony dostęp do zasobów naturalnych

Niewdrożenie planów ochrony spotyka się z negatywną reakcją społeczeństwa.

7

Stare metody ochrony przestają działać

Wpływ biznesu na środowisko przestaje być bez znaczenia, rozwiązania hamujące zmiany klimatyczne i polepszające życie człowieka to już obowiązek – a nie tylko rozwiązania wizerunkowe. Sadzenie łąk i lasów już nie wystarcza.

8

Sprawozdawczość niefinansowa zaczyna mieć znaczenie

Partnerzy, społeczeństwo, inwestorzy, spółki nadrzędne oczekują sprawozdawczości niefinansowej, która wymaga od nas opracowania i realizacji planu, w którym dbamy między innymi o bioróżnorodność.

9

Monitoring inwestycji jest ignorowany

Monitoring inwestycji jest wyzwaniem, które po załatwieniu wymogów formalnych i otrzymaniu finansowania oraz niezbędnych pozwoleń czasem schodzi na dalszy plan. To skutkuje konsekwencjami w postaci kar finansowych.

Łączymy wiele narzędzi, które wspomagają realizowanie celów środowiskowych

W zależności od Twojej sytuacji – dobieramy odpowiednie praktyczne metody pozwalające osiągnąć cele strategiczne Twojej firmy lub inwestycji.


Ustalamy wskaźniki, pomagamy je egzekwowaćmierzyć. W naszym katalogu usług są m.in.:

Zarządzanie bioróżnorodnością

Przygotowujemy i uczestniczymy we wdrożeniu strategii łagodzącej skutki zmian powstałych w wyniku inwestycji budowlanych, energetycznych, a także przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną, leśnictwem, rolnictwem i transportem.

Zrównoważony rozwój

Wspieramy planowanie i podejmowanie działań budujących wiarygodność i wizerunek odpowiedzialnego przedsiębiorcy poprzez ocenę stanu środowiska i nieruchomości oraz weryfikację dokumentacji.

Ochrona klimatu

Rekomendujemy rozwiązania poprawiające kondycję inwestycji i otoczenia poprzez analizę skutków zmian klimatycznych oraz odporności na przewidywane klęski żywiołowe w kontekście realizacji inwestycji.

Decyzje i procedury środowiskowe

Pomagamy przygotować dokumentację wymaganą przez państwo, bank lub inwestora do uzyskania pozytywnej decyzji dotyczącej inwestycji.

Inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze

Sprawdzamy rzeczywisty stan przyrody (drzew, zwierząt, innych) w wybranym miejscu, by ustalić możliwość powstania lub rozwoju inwestycji.

Nadzory przyrodnicze, środowiskowe i dendrologiczne

Wiemy, jak reagować w sytuacji zaburzenia równowagi w przyrodzie i przywracać bezpieczny balans na inwestycjach.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.