23 Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla potrzeb remontów cieków

Wykonanie 23 kart informacyjnych dla zadań modernizacyjnych przewidzianych na obszarach Natura 2000 umożliwiających złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Lokalizacja: woj. podkarpackie
Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wielkość inwestycji: łączna długość wszystkich rzek: 140,5 km
Zakres: sporządzenie Kart informacyjnych Przedsięwzięcia jako odrębnych opracowań umożliwiających złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wykonano także inwentaryzację flory, fauny i grzybów.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia