7 cieków. Raport OOŚ na obszarze Natura 2000

Opracowanie raportów o ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 i uzyskanie decyzji ustalających warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięć polegających na konserwacji 7 cieków w województwie dolnośląskim.
Lokalizacja: rzeka Świerzna, rzeka Widawa, Młynówka Paczkowska, rzeka Dobra, Łuczyńska Woda, ciek Strzelecki, ciek Łąkowy; gmina Oleśnica, Długołęka, Dobroszyce
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wielkość inwestycji: łączna długość wszystkich rzek: ok 50 km
Zakres prac ansee: inwentaryzacja zoologiczna (bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki), inwentaryzacja florystyczna (siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin), uzyskanie decyzji określającej warunki prowadzenia robót, raport o oddziaływaniu inwestycji na obszary Natura 2000 (raport ooś).

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia