Analiza akustyczna

Analiza akustyczna to specjalistyczny model matematyczny, który na podstawie podanych parametrów, oblicza natężenie hałasu w zadanych lokalizacjach lub siatce receptorów na całym terenie podlegającym analizie. Wynikiem analizy są poziomy hałasu w receptorach, załączniki graficzne z wynikami w postaci izofon oraz omówienie tych wyników i propozycje działań minimalizujących.

Z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego specjaliści Ansee Consulting przygotowują cyfrowe modele akustyczne.
Najważniejszym elementem takiej analizy jest przygotowanie danych dotyczących ukształtowania i zagospodarowania terenu oraz odpowiednie dobranie parametrów różnego rodzaju emitorów, takich jak drogi, linie kolejowe, turbiny wiatrowe oraz zakłady przemysłowe.

Dzięki takim analizom oraz ocenie zapisów dokumentów planistycznych i faktycznego zagospodarowania terenu, oceniany jest zasięg ponadnormatywnego hałasu, szacowana liczba mieszkańców narażonych na hałas, wskazywane najbardziej uciążliwe źródła oraz zagrożone obszary. Określana jest także konieczność zastosowania oraz parametry zabezpieczeń przeciwhałasowych, stosowanych w celu dotrzymania standardów akustycznych.

Działalność firmy Ansee Consulting to również pomiary hałasu w środowisku. Dysponując nowoczesną aparaturą pomiarową wykonujemy pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego oraz hałasu na stanowiskach pracy. Wszystkie pomiary realizowane są zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi we współpracy z akredytowanym laboratorium akustycznym.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia