Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8
Opinia ornitologiczna dot. Raportu przyrodniczego rozstrzygającego postępowanie z drzewami dziuplastymi w rejonie projektowanej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) A8 rejon Las Pilczycki.
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wielkość inwestycji: 27 km.
Zakres prac: znakowanie drzew zasiedlonych przez ptaki.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia