Bat Activity Index Analyser

Program Bat Activity Index Analyser (BAIA) został oparty na platformie Quantum GIS. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej pozwala na wykonywanie wielu skomplikowanych analiz w krótkim czasie.

Program ten umożliwia analizę danych chiropterologicznych zebranych w terenie bez konieczności wykonywania czasochłonnych i mniej dokładnych ręcznych obliczeń. Wyciąganie wniosków dotyczących aktywności nietoperzy na danym terenie i w dalszej kolejności analiza oddziaływania projektowanej i funkcjonującej inwestycji stały się proste. Pozwala to na wykonywanie opracowań zgodnych z „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (PON 2009)”, w szczególności wyznaczanie i analizę indeksu aktywności nietoperzy.

Funckje Bat Activity Index Analyser:

– łączenie danych z ANABAT z danymi z GPS – zarządzanie przejściami w terenie podczas monitoringu – obliczanie czasów przejść na poszczególnych zadanych odcinkach transektów – wyznaczanie różnych typów siedlisk w terenie – obliczanie wskaźnika aktywności nietoperzy na poszczególnych odcinkach transektu zarówno łącznie w skali całorocznych obserwacji jak również z możliwością zadania zapytań dla określonych odcinków w terenie i terminów – wyznaczanie indeksu aktywności na terenie całej inwestycji w dowolnie wybranym przedziale czasowym (1 wyjście, miesiąc, kwartał itp.) – wyznaczanie miejsc i okresów wzmożonej aktywności nietoperzy na terenie planowanej inwestycji prowadzące do wskazania ryzyka negatywnego wpływu inwestycji -analiza kierunków przelotów nietoperzy na terenie inwestycji -analiza aktywności dobowej -korelacja aktywności z warunkami pogodowymi, w tym też prędkością wiatru, co umożliwia rzetelną analizę oddziaływań i ograniczenie działań minimalizacyjnych – w przypadku konieczności turbina jest zatrzymywana tylko w określonych dniach, w określonych godzinach przy określonych warunkach pogodowych, w przeciwieństwie do wskazań w okresach jedego miesiąca bądź dłuższych – wiąże się to z dużą oszczędnością finansową oraz zabezpieczeniem dla finansowania ze środków zewnętrznych – wykonywanie z automatu map tematycznych umożliwia prezentację wyników w sposób przejrzysty i jednoznaczny – możliwość dowolnej selekcji danych.

Co daje przyrodnikom Bat Activity Index Analyser:

– uproszczenie wykonywania analiz – zmniejszenie czasu realizacji analiz – wykonywanie skomplikowanych analiz przestrzennych i statystycznych – prezentację wyników w sposób przejrzysty – możliwość analiz i korelacji wieloczynnikowych – szukanie rozwiązań minimalizujących najkorzystniejszych dla danej inwestycji – przechowywanie zebranych obserwacji w bazie danych – łatwy dostęp do zebranych danych – możliwość porównywania wyników z różnych obszarów.

Co daje inwestorom Bat Activity Index Analyser:

– obniżenie kosztów realizacji raportów chiropterologicznych – prezentację danych w przejrzysty i jednoznacznych sposób , co skraca proces uzyskiwania decyzji środowiskowej dzięki uniknięciu przedłużających się zapytań ze strony RDOŚ – wyznaczenie optymalnych rozwiązań minimalizujących, prowadzących do oszczędności finansowej i ułatwienie uzyskania finansowania zewnętrznego poprzez wzrost dochodowości i opłacalności inwestycji – modelowanie aktywności nietoperzy na terenie przyszłej i funkcjonującej inwestycji – możliwość łatwego dostępu do zebranych danych i zweryfikowania prac terenowych.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia