Bioróżnorodność w strategii biznesowej firmy cz. I

Żyjąc w miastach często kojarzymy bioróżnorodność z dziką przyrodą którą możemy podziwiać podczas zagranicznych podróży. Tymczasem stanowi ona integralną część życia nas wszystkich i jest tak samo ważna w ekosystemach naturalnych jak i tych zarządzanych przez człowieka.

Dzięki bioróżnorodność rozsiewają się nasiona, oczyszcza się woda, regulowana jest populacja szkodników czy produkowane są preparaty farmaceutyczne.

Często nie zdajemy sobie sprawy jak mocno powiązane są różne ekosystemy i jaki wpływ na życie człowieka ma ich wzajemne oddziaływanie.

Podobnie jest z ochroną klimatu i różnorodnością biologiczną. Najnowsze dane wyraźnie wskazują na związek pomiędzy postępującą utratą bioróżnorodności a częstotliwością występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Dlatego ochrona i odtworzenie ekosystemów może nam pomóc ograniczyć zakres zmian klimatycznych i poradzić sobie z jej skutkami.

Wszystkie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio zależą od środowiska przyrodniczego. Potrzebują dostępu do żywności, minerałów, czystej wody i zdrowej gleby. Zrozumienie wzajemnych zależności między biznesem a bioróżnorodnością jest pierwszym krokiem na drodze do zrównoważonej działalności i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Wiele organizacji na świecie podejmuje już działania na rzecz ochrony bioróżnorodności umieszczając je w swoich strategiach biznesowych. Poddają analizie ryzyko związane z ograniczeniem dostępności do zasobów naturalnych, możliwych zakłóceń w łańcuch dostaw, jak również znacznego zwiększenia kosztów produkcji w wyniku negatywnego oddziaływania na środowisko.

Chcesz porozmawiać
o tym temacie?

Chętnie doradzimy
na bezpłatnej konsultacji

Małgorzata Maliszewska

Business Developmnent and Sustainability Manager

Świadomość konieczności podjęcia działań w tym zakresie rośnie również wśród inwestorów oraz instytucji finansujących. Odpowiadając na potrzeby związane z szacowaniem ryzyka Unia Europejska wraz z radą ekspertów przygotowała wytyczne oraz regulacje mające na celu ukierunkowanie kapitału oraz ustandaryzowanie danych prezentowanych przez spółki. Jednym w nich jest Rozporządzenie w sprawie Taksonomii z 18 czerwca 2020r., uszczegółowione aktem delegowanym z 4 czerwca 2021r.

Taksonomia obejmuje sześć głównych celów środowiskowych:

  1. Łagodzenie skutków zmian klimatycznych
  2. Dostosowanie do zmian klimatycznych
  3. Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona zasobów wodnych i morskich
  4. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym
  5. Zapobieganie zanieczyszczeniem i ich kontrola
  6. Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Nadrzędnym celem taksonomii było stworzenie narzędzia, które  firmy i inwestorzy będą mogli wykorzystywać do oceny ryzyka środowiskowego oraz podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Pierwszym krokiem we wdrożeniu nowych regulacji jest klasyfikacja i analiza przychodów, wydatków inwestycyjnych, nieskapitalizowanych wydatków inwestycyjnych pod względem dostosowania
do kryteriów taksonomii. Zaraportowane za 2022 rok wyniki analiz będą dotyczyły pierwszych dwóch celów taksonomii, natomiast w 2023 roku raportowaniem będą objęte już wszystkie cele taksonami, w tym ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności.

Autor:
Małgorzata Maliszewska

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia