Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)

Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 (3)
Opinia ornitologiczna dot. Raportu entomologicznego rozstrzygającego postępowanie z drzewami zasiedlonymi przez kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) w rejonie Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (AOW) A8 rejon Pilczyce – ul. Kosmonautów.
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wielkość inwestycji: 15 km
Zakres prac: nadzór nad wycinką drzew.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia