Budowa autostrady A4 Zgorzelec–Krzyżowa. Nadzór przyrodniczy, kompensacje

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją działań ochronnych w celu poprawy warunków bytowania głuszca w Nadleśnictwie Ruszów w ramach kompensacji dla budowy autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa.


Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Nadleśnictwo Ruszów, obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie
Wielkość inwestycji:
ok 60 ha
Czas realizacji:
2013 | 2014
Zakres prac Ansee:
nadzór podczas usuwania inwazyjnych gatunków obcych neofitów (czeremchy amerykańskiej i tawuły kutnerowatej) w ośmiu oddziałach leśnych na łącznej powierzchni 5,35 ha oraz wykonaniu czyszczenia wczesnego i późnego w 19 oddziałach na łącznej pow. 54,37 ha. Nadzór przyrodniczy miał na celu zapewnienie prawidłowego wykonania powyższych działań ochronnych, zgodnie z ustaloną metodyką oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziaływań tych prac na środowisko.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia