Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny

Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny
Opracowanie rozmieszczenia chronionych elementów fauny w zasięgu oddziaływania projektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów-Chęciny i wytyczne dla minimalizacji szkód.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.
Wielkość inwestycji:50 km
Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie fauny, ocena oddziaływania na Natura 2000 i gatunki chronione zwierząt, analiza wariantów przebiegu drogi.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia