Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie oraz budowa obwodnicy
miasta Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11


Zamawiający: PORR S.A.
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
Projekt: Zapewnienie nadzoru przyrodniczego w okresie trwania budowy obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi DK11 i drogi ekspresowej S6 Kołobrzeg – Ustronie Morskie.
Zakres Ansee: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji prac budowlanych z udziałem specjalistów w zakresie botaniki, entomofauny, herpetofauny, ornitofauny oraz teriofauny, uzyskiwanie Decyzji Derogacyjnych na odstępstwa od zakazów względem chronionych gatunków roślin i
zwierząt, przenoszenie chronionych gatunków roślin i zwierząt zidentyfikowanych na obszarze budowy, monitoring poziomu wód gruntowych z użyciem systemu piezometrów, monitoring stanu zachowania siedlisk w sąsiedztwie terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem słonorośli.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia