Budowa gazociągu w woj. małopolskim – inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza 180 km wraz z oceną dla gazociągu Pogórska Wola -Tworzeń. Zadanie I i II.
Lokalizacja: województwo małopolskie
Zamawiający: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
Zakres prac: pełnoroczna szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza (siedliska przyrodnicze, rośliny, grzyby, porosty, ssaki, ptaki, gady, płazy, owady, ryby) wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (przygotowanie rozdziałów do raportu OOŚ), ocena wpływu na obszar NATURA 2000 będący w zasięgu oddziaływania inwestycji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia