Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od
Al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego


Zamawiający: Egis Poland Spółka z o.o.
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, powiat wrocławski, miasto Legnica
Projekt: Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej –Etap III od Al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”
Zakres Ansee:– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
– Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
– Opracowanie operatu wodnoprawnego,
– Opracowanie operatu wodnoprawnego,
– Przygotowanie odpowiedzi i uzupełnień.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia