Budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie


Zamawiający: PowerChina Power Construction Corporation of China Ltd.Oddział w Polsce
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: ok. 150 ha
Projekt: Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), który jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Zakres prac Ansee: nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Szalejowie

Na każdej inwestycji koordynator PZŚ (Plan Zarządzania Środowiskiem) jest odpowiedzialny za koordynację zespołu ekspertów środowiskowych (entomolog, ichtiolog, ornitolog, teriolog, herpetolog, fitosocjolog, botanik, briolog, dendrolog i chiropterolog), których zadaniem jest nadzór nad przebiegiem prac, weryfikację dokumentacji kontraktowej, nad prawidłowością wdrażania oraz realizacji prac zgodnie z PZŚ (dokument wymagany przez Bank Światowy), w tym nad wykonaniem kompensacji przyrodniczych w postaci montażu budek dla ptaków czy nietoperzy, translokacji chronionych gatunków roślin oraz projektu zieleni.

Prace nadzoru obejmują również kompleksowy nadzór dendrologiczny w ramach którego:

  • wizyty na budowie
  • kontrolę zabezpieczeń drzew
  • nadzór nad przycinaniem drzew i krzewów
  • kontrolę zgodności realizowanych prac z zapisami decyzji środowiskowej
  • analizowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nasadzeń
  • nadzór nad planowanymi nasadzeniami kompensacyjnymi

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia