Decyzja środowiskowa dla FW Zgorzelec

 

12 lutego b.r. Wójt Gminy Zgorzelec wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej zlokalizowanej w gminie Zgorzelec.

Decyzja ustala budowę 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy 30MW.

Dla inwestycji przeprowadziliśmy kompletną procedurę oddziaływania na środowisko wraz monitoringiem ornitologicznym i chiropterologicznym, a także raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Braliśmy również udział w rozmowach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i lokalnym stowarzyszeniem ochrony przyrody TOPIK.

Michał Roszyk, nasz specjalista do spraw ocen oddziaływania na środowisko pełnił funkcję pełnomocnika inwestora w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

 

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia