Decyzja środowiskowa dla gazociągu SRP LUBIECHÓW – SRP WAŁBRZYCH

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla inwestycji pn.: ”BUDOWA GAZOCIĄGU DN300 MOP 5,5 MPA NA ODCINKU SRP LUBIECHÓW – SRP WAŁBRZYCH UL. UCZNIOWSKA”

W ramach realizacji projektu sporządziliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z Inwentaryzacją Przyrodniczą.
Inwentaryzacja została przeprowadzona w buforze 500 m wzdłuż całej długości planowanej inwestycji (dla trzech analizowanych wariantów), w okresie od marca do września 2020 r

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana, zgodnie ze specustawą, jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, wymieniona jest w art. 38 pkt 2 lit zg tejże ustawy, jako „budowa gazociągów w celu zmiany przebiegu trasy istniejących gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”, przedmiotowe przedsięwzięcie jest zadaniem towarzyszącym inwestycjom w zakresie terminalu LNG.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami został złożony w październiku 2020 r. Natomiast decyzję uzyskaliśmy pod koniec stycznia 2021 r.!

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia