Decyzja środowiskowa ważna 10 lat

nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskuOd 4 września 2015 r. nie cztery jak dotychczas, a sześć lat będzie ważna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia licząc od dnia, w którym stała się ostateczna.
To efekt nowelizacji ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Możliwe będzie również przedłużenie terminu o kolejne cztery lata, do dziesięciu lat od momentu kiedy decyzja środowiskowa stała się ona ostateczna, jeżeli realizacja przedsięwzięcia przebiegała będzie etapowo oraz nie zmieniły się warunki jego realizacji.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia