Dobre rozwiązania i decyzja środowiskowa

Po raz kolejny widać, iż dedykowane dopasowanie rozwiązań dla problemowej inwestycji daje pozytywne rezultaty.

Dziś, 30 maja 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie Węzłów Integracyjnych w Rumii i Rumii-Janowie. Podczas prac projektowych wraz z projektantem, firmą ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., stanęliśmy przed koniecznością rozwiązania problemu przekroczeń hałasu i dużego natężenia ruchu. Współpraca nad poszukiwaniem rozwiązań przebiegła pomyślnie i zakończyła skomplikowaną procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

Opracowana przez nas rozbudowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i analiza hałasu, na podstawie której RDOŚ w Gdańsku wydał decyzję środowiskową to krok milowy w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w Rumi, która ma obejmować przebudowę skrzyżowań, usunięcie kolizji i stworzenie parkingów Park&Ride.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia