Droga ekspresowa S6. Inwentaryzacja przyrodnicza

Monitoring przedinwestycyjny dla potrzeb zadania pn.: „Projekt i budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard – Płoty”.


Zamawiający: Transprojekt Gdański Sp. z o.o. dla GDDKiA Oddział w Szczecinie
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
Wielkość inwestycji: długość odcinka 21 km
Zakres prac Ansee: Wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, a także monitoring przedinwestycyjny dla potrzeb ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Oceniliśmy wpływ na obszary Natura 2000, integralność tych obszarów i spójność sieci, a także na korytarze migracyjne.
Zweryfikowaliśmy zasadność lokalizacji przepustów suchych oraz pozostałych przepustów dla zwierząt.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia