Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Droga wojewódzka nr 278, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia


Zamawiający: Biuro Inżynierskie TRAKT
Lokalizacja: Województwo: lubuskie, powiat: wschowski, gmina: Wschowa
Projekt: Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278.

Nazwa zadania: „Koncepcja rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego”.
Zakres Ansee:

  • Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
  • Inwentaryzacja przyrodnicza
  • Inwentaryzacja dendrologiczna
  • Analiza akustyczna
  • Analiza zanieczyszczeń powietrza

*Na podstawie złożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia