Droga wojewódzka nr 254. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku Brzoza – Wylatowo.


Zamawiający: ZNAK Gdańsk Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie
Wielkość inwestycji: ok 53 km
Zakres prac Ansee: raport środowiskowy, analiza akustyczna, prognoza stężeń zanieczyszczeń, analiza wpływu na klimat i bioróżnorodność, propozycje działań minimalizujących i kompensujących.

* na podstawie sporządzonego opracowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia