Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, analiza porealizacyjna

Eksploatacja Farmy Wiatrowej Łukaszów Modlikowice, monitoring siewki złotej.
Zamawiający: Polish Energy Partners SA
Wielkość inwestycji: FW Modlikowice 12 turbin 2 MW – łącznie 24 MW, FW Łukaszów 17 turbin 2 MW – łącznie 34 MW
Zakres prac: roczny monitoring poinwestycyjny siewki złotej i minimalizacja wpływu farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice na siewkę złotą.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia