Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Monitoring ornitologiczny 2012 r.

Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków.
Wykonanie rocznego monitoringu ornitologicznego i realizacja postanowień decyzji środowiskowej w zakresie ochrony gatunkowej i siedlisk na obszarze Natura 2000.
Zamawiający: Eurovia Kruszywa S.A.
Wielkość inwestycji: 929 ha
Czas realizacji: 2012 r.
Zakres prac: roczny monitoring ptaków oraz postępów prac wykonawczych określonych w decyzji środowiskowej z 2011 r., monitoring ptaków przelotnych, monitoring ptaków lęgowych, zasiedlenie wysp przez mewy, rybitwy i sieweczki.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia