Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków. Raport OOŚ

Raport o oddziaływaniu na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Zbiornik Mietkowski” oraz Specjalny Obszar Ochrony siedlisk „Przeplatki nad Bystrzycą”
Zamawiający: Kruszywa SA
Termin wykonania: luty 2011
Wielkość inwestycji: 929ha
Zakres prac: inwentaryzacja ornitologiczna, ocena oddziaływania na Natura 2000, koncepcja działań minimalizujących i kompensujących.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia