Elektrownia fotowoltaiczna. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 4 farm fotowoltaicznych bez konieczności sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Lokalizacja: województwo dolnośląskie
Zamawiający: EWG Elektrownie Wiatrowe sp. z o.o. sp.k.
Zakres prac Ansee: opracowanie uzupełnień do 4 Kart Informacyjnych dla potrzeb budowy 4 odrębnych zespołów paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zjazdami z drogi gminnej;
Udzielenie odpowiedzi na pytania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu i skuteczne uzyskanie decyzji środowiskowej bez konieczności sporządzenia raportu środowiskowego i przeprowadzenia procedury OOŚ.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia