Elektrownia fotowoltaiczna Mierzęcin. Raport środowiskowy i KIP

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej „Mierzęcin”


Zamawiający: Avallon Sp. z o.o. dla Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Lokalizacja inwestycji: Mierzęcin, gm. Dobiegniew, woj. lubuskie
Wielość inwestycji: 1MW
Zakres prac Ansee: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport środowiskowy, odpowiedzi na pytania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, inwentaryzacja przyrodnicza, analiza zgodności z zapisami ochrony dla Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Drawska”.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia