Elektrownia Wiatrowa Baszyny. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Sporządzenie uzupełnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Farmy Wiatrowej Baszyny


Zleceniodawca: JMM Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Krotoszyn, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 1 turbina o mocy 2,5 MW
Zakres prac Ansee: Udzielono wyjaśnień do uwag i pytań  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
wykonano analizę wpływu pola elektromagnetycznego na ludzi, przeanalizowano wpływ inwestycji na ptaki i nietoperze, a także na obszar chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków- Rochy”, ocenie poddano wpływ inwestycji na klimat i wpływ klimatu na inwestycję;
Na podstawie wykonanych analiz inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia