Elektrownia Wiatrowa Cieśle. Analiza oddziaływania na życie ludzi

Analiza oddziaływania projektowanej elektrowni wiatrowej Cieśle wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zdrowie i jakość życia ludzi


Zleceniodawca: PWS Energia Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Gołuchów, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 2,1 MW
Zakres prac Ansee: analiza migotania cienia, analiza akustyczna, analiza oddziaływania pola elektromagnetycznego, efekt rzucania lodem i analiza wpływu infradźwięków.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia