Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi. Decyzja środowiskowa, Raport OOŚ

Kompleksowa procedura oceny oddziaływania na środowisko inwestycji  polegającej na budowie Farmy Wiatrowej w Gminie Kazimierz Biskupi


Inwestor: Vortex Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: gmina Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 16 turbin o łącznej mocy 64 MW
Zakres prac Ansee: Raport środowiskowy, uzyskanie decyzji środowiskowej, odpowiedzi na pytania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
współpraca z wykonawcą monitoringów, weryfikacja monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego z 2011 roku,
analiza akustyczna planowanej farmy wiatrowej, analiza skumulowana oddziaływania akustycznego,
analiza emisji infradźwięków do środowiska, analiza migotania cienia.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia