Farma Wiatrowa Łubnice. Analiza krajobrazowa

Analiza oddziaływania projektowanej elektrowni wiatrowej w miejscowości Łubnice wraz z infrastrukturą towarzyszącą na zdrowie i jakość życia ludzi


Zleceniodawca: JMM Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Łubnice, woj. łódzkie
Wielkość inwestycji: 1 turbina o mocy 0,8 MW
Zakres prac Ansee: Wykonano specjalistyczne analizy jako uzupełnienia i odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; Na podstawie sporządzonych analiz inwestycja uzyskała uzgodnienie z RDOŚ i decyzję środowiskową.
W ramach zlecenia wykonana została: analiza wpływu migotania cienia w wariancie „worst case”, czyli astronomicznie maksymalny, możliwy czas trwania zacienienia, który jest najbardziej niekorzystnym wariantem; analiza akustyczna, analiza wpływu na krajobraz.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia