Farma Wiatrowa Łubnice. Monitoring chiropterologiczny

Sporządzenie monitoringu chiropterologicznego wraz z oceną wpływu na chiropterofaunę dla Farmy Wiatrowej Łubnice


Zleceniodawca: JMM Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Łubnice, woj. łódzkie
Wielkość inwestycji: 1 turbina o mocy 0,8 MW
Zakres prac Ansee: Wykonanie 3 miesięcznych obserwacji chiropterologicznych wraz z opracowaniem oceniającym teren planowanej lokalizacji pod kątem oddziaływania na nietoperze. Na podstawie wykonanych badań dokonano rozpoznania tras migracji wiosennej oraz przelotów dobowych lokalnej populacji nietoperzy, miejsc ich żerowania i czasowego przebywania w zasięgu planowanej elektrowni wiatrowej.
Monitoring chiropterologiczny wykonano dla potrzeb odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu; Na podstawie sporządzonych analiz inwestycja uzyskała uzgodnienie z RDOŚ i decyzję środowiskową.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia