Farma Wiatrowa. Metaplantacja dziewięćsiła

Metaplantacja chronionego gatunku dziewięćsiła w związku z budową turbiny wiatrowej


Zleceniodawca: Wiza – Wicherek Sp.z o.o.
Lokalizacja: gm. Osiecznica, woj. dolnośląskie
Zakres prac Ansee: inwentaryzacja siedlisk, wytypowanie gatunków chronionych, wskazanie roślin do przesadzenia, przesadzanie chronionego gatunku rośliny.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia