Farma Wiatrowa Parsowo-Świemino. Raport OOŚ

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Parsowo-Świemino

Inwestor: EWG Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
Wielkość inwestycji: 12 turbin o łącznej mocy 42 MW
Zakres prac Ansee: sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, reprezentacja Inwestora przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, udzielanie odpowiedzi na zapytania RDOŚ, pozytywne uzgodnienie RDOŚ, uzyskana decyzja środowiskowa.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia