Firma Dobrze Widziana!

25 listopada nasza firma została laureatem w V edycji konkursu FIRMA DOBRZE WIDZIANA.

Celem organizowanego przez Business Centre Club konkursu Firma Dobrze Widziana jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem medialnym TVP Info i Radia PiN.

Istotnymi elementami podlegającym ocenie są:

• opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,

• skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat,

• polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,

• oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Wygrywają firmy odpowiedzialne za swoich pracowników i otoczenie.

Taka nagroda to dla nas wyróżnienie i motywacja do dalszych działań w duchu odpowiedzialności społecznej biznesu!

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia