Elektrownia fotowoltaiczna Grębów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w gminie Grębów.


Inwestor: I-BS.pl sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Grębów, woj. podkarpackie
Wielkość inwestycji: 2MW
Zakres prac Ansee: rozszerzona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia planowanego w obszarze Natura 2000 „Puszcza Sandomierska” i w bliskim sąsiedztwie 2 obszarów Natura 2000; ocena wpływu inwestycji na obszary Natura 2000; wykonano badania terenowe; uzyskano opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o braku konieczności sporządzenia raportu środowiskowego.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia