Gazociąg Lasów-Jeleniów. Inwentaryzacja przyrodnicza

Budowa gazociągu granica Rzeczypospolitej Polskiej (Lasów) -Taczalin-Radakowice-Gałów-Wierzchowice (powiat milicki) wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego – Odcinek Lasów – Jeleniów DN700 MOP 8,4 MPa
Zamawiający: GAZ – SYSTEM SA
Wielkość inwestycji: 20 km
Zakres prac: szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna, chiropterologiczna, herpetologiczna, teriologiczna, entomologiczna, botaniczna i mykologiczna ) wraz z oceną wpływu na przyrodę.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia