Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń. Inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej dla inwestycji planowanego gazociągu na odcinku Pogórska Wola – Tworzeń


Zamawiający: Tractebel Engineering S.A dla Gaz System S.A.
Lokalizacja: woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie
Wielkość inwestycji: 166 km, powierzchnia inwentaryzacji ok 8 tys. ha
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, roślin, grzybów, bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków, w tym nietoperzy; Szczegółowe ekspertyzy przyrodnicze wykonane w oparciu o wytyczne Gaz System S.A. z 2014 r;
W ramach prac wykonaliśmy szczegółowe mapy ilustrujące obszary chronionych siedlisk i gatunków;
Dokonaliśmy oceny planowanych prac na chronione siedliska, gatunki i korytarze migracyjne;
Przygotowaliśmy działania minimalizujące wpływ prac budowlanych na zinwentaryzowane elementy.

Przedmiotowa inwentaryzacja przyrodnicza została wykorzystana do opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia