Gazociąg Polska – Słowacja. Decyzja środowiskowa, Raport środowiskowy

Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie gazociągu Polska – Słowacja w ramach zadania: ” Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP.”


Zamawiający: Gazoprojekt S.A. dla Gaz System S.A.
Lokalizacja inwestycji: woj. podkarpackie, gmina Sanok, gmina Bukowsko, gmina Komańcza
Wielkość inwestycji: odcinek o dł. ok 59 km,
Zakres prac Ansee:  wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza zgodna z wytycznymi Gaz Systemu wraz z oceną wpływu inwestycji na stan środowiska przyrodniczego.

*na podstawie sporządzonych dokumentów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia