Gazociąg Polska – Słowacja. Jest decyzja środowiskowa

28 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu Strachocina – Granica RP.
Stronami projektu są GAZ-SYSTEM i Eustream a.s – polski i słowacki operator systemu przesyłowego, a wykonawcą prac projektowych jest Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., na zlecenie którego wykonaliśmy specjalistyczną inwentaryzację przyrodniczą rozbudowaną o wytyczne GAZ-SYSTEM z 2014 r., a także sporządziliśmy Raport środowiskowy na bazie, którego RDOŚ Rzeszów wydał decyzję środowiskową.

Jest to kolejny krok milowy dla realizacji tej strategicznej inwestycji, która połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji.
Inwestycja jest elementem koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe. Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2020 r.

https://ansee.webdew.pl/project/gazociag-polska-slowacja-decyzja-srodowiskowa-raport-srodowiskowy/

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia