GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP-u

GPO Jarocin, uzyskanie decyzji środowiskowej, analiza akustyczna i analiza pola elektromagnetycznego.
Lokalizacja: woj. wielkopolskie
Zamawiający: WPD Think Energy
Zakres: opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej SN/110kV – Głównego Punktu Odbioru GPO dla FW Jarocin wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami i infrastrukturą techniczną, niezbędnymi do jego funkcjonowania. Poza podstawowym zakresem karty wykonaliśmy: analizę akustyczną i analizę oddziaływania w zakresie pola elektromagnetycznego. Na bazie sporządzonego KIP-u uzyskano decyzję środowiskową.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia