Inwentaryzacja dendrologiczna: Modernizacja ul. Dobroszyckiej i Budowa o nawierzchni utwardzonej ul. Turkusowej w Oleśnicy

Inwentaryzacja dendrologiczna dla dwóch zadań:
„Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 od ul. Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S8”
„Budowa o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Turkusowej w Oleśnicy”


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT
Lokalizacja: miasto Oleśnica (woj. dolnośląskie)
Projekt: Inwentaryzacja dendrologiczna Oleśnica
Zakres Ansee: inwentaryzacja dendrologiczna obejmująca pomiar drzew i krzewów w terenie.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia