Rzeka Bystrzyca. Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena wariantów

Opracowanie przyrodnicze dla projektowanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzycy w Marszowicach
Zleceniodawca: ELJOT BLM Jarosz
Lokalizacja: gm. Wrocław
Wielkość inwestycji: 2 km
Zakres prac ansee: inwentaryzacja przyrodnicza chronionych gatunków roślin i zwierząt, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, ocena stanu siedlisk, ocena proponowanych wariantów, wskazanie najbardziej korzystnego rozwiązania dla środowiska.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia