Droga krajowa nr 22. Inwentaryzacja zieleni

Operat dendrologiczny i inwentaryzacja zieleni na potrzeby dokumentacji projektowej dla modernizacji wschodniego wylotu drogi krajowej nr 22 w Gorzowie Wlkp.


Zamawiający: Fineo Sp. z o.o.
Lokalizacja: Rondo Sybiraków-granica miasta, Gorzów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: ok 4 km
Zakres prac Ansee:  Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) po obu stronach planowanej trasy na odcinku ok 4 km; charakterystyka inwentaryzowanych drzew (rodzaj, gatunek, obszar, grubość pnia, lokalizacja) na podstawie zakresu inwestycji i wstępnego przebiegu trasy; Podczas inwentaryzacji zwracano uwagę m.in. na obecność ptasich gniazd, bogactwo bioty porostów, asymetrię korony, obecność grzybów, jemioły, narośli.
Sporządzono operat dendrologiczny.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia