Inwestycje ważne dla kraju – linia elektroenergetyczna

Inwestycje ważne dla kraju

Nasza firma od pierwszych lat istnienia bierze udział w projektach, które są ważne dla rozwoju kraju, zarówno w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej oraz sieci elektroenergetycznych.

Inwestycje strategiczne w zakresie sieci przesyłowych najwyższych napięć zostały wymienione w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dzięki czemu należą do I grupy, czyli przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Budowa sieci przesyłowych najwyższych napięć realizowana jest m.in. w celu:

  • zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej;
  • zmniejszeniu strat w przesyle energii elektrycznej;
  • zwiększeniu pewności zasilania odbiorców;
  • potrzebą wyprowadzania mocy z odnawialnych źródeł energii.

Jak widać inwestycje takie mają szereg pozytywnych znaczeń, dlatego ich realizacja jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Ansee, jako firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem środowiskiem oraz realizacją przedsięwzięć z poszanowaniem środowiska przyrodniczego pasjonuje się wykonywaniem inwestycji o charakterze liniowym. Ostatnim tematem tego typu, przy którym zespół naszych specjalistów brał udział było ok. 140 km linii elektroenergetycznej 400 kV, zlokalizowanej w zachodniej części kraju. Nasz udział przy tym projekcie zaczął się od całorocznej inwentaryzacji przyrodniczej terenów, przez które projektowane były warianty przedsięwzięcia. Wskazanie wariantu realizacyjnego było kompromisem wypracowanym wielomiesięczną pracą specjalistów z różnych dziedzin. Również dzięki naszym specjalistą ds. przyrody i środowiska do realizacji wskazany został wariant, który w najmniejszy sposób będzie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, okoliczną ludność i krajobraz.

Przy realizacji inwestycji dot. budowy sieci elektroenergetycznych bardzo ważnymi elementami jest zaplanowanie jej przebiegu z dala od terenów zamieszkałych oraz obszarów cennych przyrodniczo. Ważne jest, aby rzetelnie wykonać analizę akustyczną, pola elektromagnetycznego oraz analizę krajobrazową.

Analiza krajobrazowa jest istotnym elementem raportu o oddziaływaniu na środowisko, szczególnie inwestycji o charakterze tak mocno wpisującym się w lokalny krajobraz. Jednym z elementów analizy krajobrazowej jest wykonanie wizji w terenie, na podstawie, której można stworzyć profesjonalne wizualizacje planowanego przedsięwzięcia na tle istniejącego krajobrazu. Dzięki temu można łatwiej ocenić wpływ inwestycji na krajobraz. Przykładowa wizualizacja linii energetycznej została przedstawiona poniżej.

Aktualnie jesteśmy również w trakcie wykonywania oceny oddziaływania na środowisko dla innych inwestycji ważnych dla kraju, natomiast efektami prac naszych specjalistów, będziemy mogli pochwalić się w kolejnych artykułach. Dla nas, członków zespołu Ansee, dbanie o środowisko jest jednym z najważniejszych aspektów pracy.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia