Inwestycje

Inwestycje

Północna obwodnic a Kędzierzyna-Koźla

Na początku czerwca wojewoda opolski wydał decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi krajowej nr 40 (DK40) o długości 14,3 km. Droga ta stanowić będzie północne obejście Kędzierzyna-Koźla. Swój początek będzie mieć w Kędzierzynie-Koźlu od ulicy Armii Krajowej (przedłużenie istniejącej obwodnicy), dalej od północy omijając  Sławięcice i Ujazd aż do granicy województwa opolskiego i śląskiego, gdzie wpina się znowu w DK40.

W ramach zlecenia od firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „TRAKT” Włodzimierz Lewowski z Marciszowa, na tym kontrakcie byliśmy odpowiedzialni za kwestie związane z decyzją środowiskową oraz branżą zieleń (inwentaryzacja zieleni, projekt wycinki, projekt nasadzeń).

Pierwsza decyzja środowiskowa dla tej inwestycji została wydana w 2010 r. Z kolei w 2016 r. wykonano aktualizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.  Zmiany projektowe  z 2016 r. wyszły poza ramy starej decyzji, dlatego powstała konieczność zmiany decyzji środowiskowej. W związku z tym opracowaliśmy raport ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniając nowe rozwiązania projektowe i poddając je analizie oraz ocenie wpływu na środowisko.

Dzięki zaangażowaniu projektanta, oddziału opolskiej GDDKIA oraz miasta Kędzierzyn-Koźle uzyskanie zmiany decyzji poszło bardzo sprawnie i nowy dokument został uzgodniony w pięć miesięcy.

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle

Budowa gazociągu o długości  43,4 km rozpoczęła się w styczniu 2018 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało uzyskane w maju 2020 r. Gazociąg stanowi element Korytarza Północ-Południe (cała trasa biegnie od terminala LNG w Świnoujściu oraz Gazociąg Bałtycki/Baltic Pipe, przez południową Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry aż do terminala LNG w Chorwacji).

Praktycznie każda inwestycja infrastrukturalna, szczególnie realizowana przez instytucje centralne, wymaga aby nad realizacją budowy był pełniony nadzór przyrodniczy. Wyśrubowane wymagania spółki Gaz-System S.A. co do zakresu  nadzoru przyrodniczego stawiają przed wykonawcą robot budowlanych (WRB) czy wykonawcą nadzoru inwestorskiego (WNI) liczne wyznawania dotyczące zapewnienia jakości oraz należytego wykonania tych prac. Wytyczne te są częścią specyfikacji przetargowej.  W związku z tym, firma IDS-BUD S.A. zleciła nam wykonanie usługi nadzoru przyrodniczego oraz środowiskowego. Do istotnych elementów, które leżą w gestii nadzoru są m.in. weryfikacja dokumentów (Plan zadań ochrony środowiska, Plan gospodarki odpadami), nadzór nad prowadzeniem prac budowlanych zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej,  zapewnienie kadry sześciu specjalistów przyrodników na czas trwania robót.  Prace nadzoru ze strony WBR są weryfikowane przez WNI i omawiane na comiesięcznych radach budowy.

  • Mapka z przebiegiem https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn/

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia