Istniejąca Farma Wiatrowa Iłża. Analiza migotania cienia

Porealizacyjna analiza migotania cienia dla istniejącej Farmy Wiatrowej w gm. Iłża


Zleceniodawca: EDP Renewables Polska Sp.z o.o.
Lokalizacja: gm. Iłża, woj. warmińsko-mazurskie
Wielkość inwestycji: 27 turbin wiatrowych o łącznej mocy 54 MW
Zakres prac Ansee: obliczenie długości trwania efektu migotania cienia wirników na najbliższej zabudowie, analizę wykonano przy założeniu astronomicznie maksymalnego możliwego czasu trwania zacienienia” (tzw. „worst case”),  a także dla wariantu „real case”, gdzie wartości skorelowano z dostępnymi danymi meteorologicznymi (usłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru).

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia