Istniejąca Farma Wiatrowa w województwie wielkopolskim, monitoring porealizacyjny

Porealizacyjny monitoring ptaków i nietoperzy dla istniejącej farmy wiatrowej w województwie wielkopolskim.
Lokalizacja: woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 2 turbiny, 1,6 MW
Zakres: Określenie stopnia oddziaływania na ptaki i nietoperze istniejącej farmy wiatrowej w zakresie śmiertelności ornitofauny i chiropterofauny. Monitoring wykonany zgodnie z zaleceniami DUŚ. Wykonano obserwacje ptaków, testy na wykrywalność i znikanie. Badania nie wykazały negatywnego wpływu na ptaki i nietoperze.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia