Jak dobrze ocenić oddziaływanie farm fotowoltaicznych na krajobraz?

To, co otacza nas wokół ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie i jakość życia. Współczesny, dynamiczny styl życia sprawia, że coraz rzadziej zwraca się uwagę na piękno krajobrazu wokół siebie. Należy pamiętać, że krajobraz nie jest statyczny i stale ulega zmianom na skutek działań ludzkich, dlatego ważne jest, aby podejmować działania na rzecz ochrony krajobrazów.

Dlatego też, Zespół Ansee Consulting wraz z GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) przygotował nowe zalecenia metodyczne w zakresie oceny oddziaływania farm fotowoltaicznych na krajobraz, które są już opublikowane w zasobach GDOŚ. W kontekście nowych przedsięwzięć należy pamiętać, że krajobraz to nie tylko obszar otaczający inwestycję, który warunkuje lub nawet ogranicza wybór lokalizacji. Krajobraz jest przede wszystkim przestrzenią, która jest zależna od obecności człowieka: jest przez niego postrzegana i kształtowana, a także jest wynikiem jego działań (lub ich braku).

Stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ), organ powinien wziąć pod uwagę usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem walorów krajobrazowych. Dobrze przygotowana dokumentacja powinna zawierać analizę i ocenę pośredniego i bezpośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy.

Nowe zalecenia metodyczne odnoszą się do całej procedury, zarówno na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), jak i na etapie raportu oceny oddziaływania na środowisko (ROOŚ). Na etapie KIP powinna być zawarta charakterystyka terenów przeznaczonych pod inwestycję, a jeśli inwestycja jest zlokalizowana na obszarach prawnie chronionych, należy przeprowadzić analizę obowiązujących zakazów i celów ochrony na etapie screeningu (etap przed złożeniem KIP). Propozycja metodyczna oceny oddziaływania zaproponowana na etapie Raportu opiera się na zagranicznych i polskich dobrych praktykach oraz na nomenklaturze z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych oraz na zawartej w nim typologii krajobrazów (Dz. U. 2019 poz. 394).

W poniższym linku znajduje się pełna treść zaleceń metodycznych przygotowanych przez nasz Zespół, opublikowanych na stronie GDOŚ.

https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/files/artykuly/5471/Ocena-oddzialywania-na-krajobraz_zalecenia-metodyczne_icon.pdf

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia