Jak wykonać analizę oddziaływania klimatu na inwestycję?

Jak wykonać analizę oddziaływania klimatu na inwestycję?

W jednym z poprzednich wpisów TUTAJ wskazywaliśmy w jakim celu i dla jakich instytucji wykonuje się analizę oddziaływania klimatu na inwestycję. Pisaliśmy też o elementach, jakie powinna zawierać. Postaramy się nieco rozszerzyć temat wskazując między innymi jakie źródła danych wykorzystywane są w takich opracowaniach i na jakich metodykach bazują.

Dostępne poradniki metodyczne

Obecnie dostępne i akceptowane przez instytucje oceniające: JASPERS i CUPT oraz największe spółki skarbu państwa, takie jak GAZ-System są następujące poradniki:

  • Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe”;
  • Wytyczne dla kierowników projektu: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu”.

Dodatkowo powstał też poradnik agregujący powyższe opracowania, dedykowany tego typu opracowaniom: „Wytyczne JASPERS: Podstawy adaptacji do zmian klimatu, ocena podatności i ryzyka, Wersja 1, czerwiec 2017 r.”.

Zawierają one krok po kroku opis kolejnych kroków jakie trzeba wykonać, aby wykonać analizę.

Źródła danych – klimat obecny

Po przygotowaniu metodyki należy zaopatrzyć się w dane źródłowe.

W celu wykonania analizy klimatu obecnego, można posiłkować się ogólnodostępnymi mapami klimatycznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (http://klimat.pogodynka.pl/) oraz opracowaniami tegoż instytutu dostępnymi na http://klimat.imgw.pl/?page_id=1540 . Dodatkowo IMGW PIB w ostatnich latach „uwolniło” dane meteorologiczne zbierane na swoich stacjach pomiarowych, stąd ze strony https://danepubliczne.imgw.pl/ pobrać można informacje aktualne jak i historyczne.

Chcesz porozmawiać
o tym temacie?

Chętnie doradzimy
na bezpłatnej konsultacji

Małgorzata Maliszewska

Business Developmnent and Sustainability Manager

Źródła danych – zmiany klimatu

Trudniej jest przewidzieć jak klimat będzie zmieniał się w przyszłości. Źródłem podstawkowych informacji może być tutaj portal KLIMADA (http://klimada.mos.gov.pl/). Portal jest częścią programu „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu” i prezentuje podstawowe informacje o sposobie interpretacji modeli klimatycznych, skutkach zmian klimatu i sposobach mitygacji oraz adaptacji. Od kilku miesięcy działa także nowa wersja serwisu – KLIMADA 2.0 (https://klimada2.ios.gov.pl), serwis nie jest jeszcze jednak do końca funkcjonalny i wiele odnośników jest nieaktywnych.

Udostępniane na portalu KLIMADA informacje i mapy dają podstawową wiedzę oraz pogląd co do przyszłych zmian klimatu, nie dają jednak możliwości precyzyjnej oceny zmian na obszarze analizowanego przedsięwzięcia. Tutaj przychodzą z pomocą dane udostępniane w ramach programu Copernicus. Z serwisu Copernicus Climate Change Service (C3S), po zalogowaniu, można bezpłatnie pobierać dane klimatyczne. Mnogość dostępnych parametrów, modeli, scenariuszy zmian emisji gazów cieplarnianych powoduje, że aby prawidłowo wykorzystać te dane, trzeba jednak dość dobrze orientować się w temacie.

Co dalej?

Przygotowanie metodyki, zebranie danych o klimacie obecnym i prognozowanych zmianach – to początek pracy nad oceną – etap przygotowania materiału wejściowego pod ocenę narażenia, podatności i ryzyk związanych ze zjawiskami klimatycznymi dla inwestycji. Dalsze elementy analizy postaramy się opisać w najbliższym czasie.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia