Konferencja Środowisko Informacji 2015

Środowisko Informacji 2015 baner

Była to druga edycja spotkania poświęconego INFORMACJI O ŚRODOWISKU zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska.
Na konferencji poruszone zostały tematy związane z wykorzystaniem danych o środowisku. Przedstawiane zagadnienia obejmowały prezentację nowych metod pozyskiwania danych o środowisku, sposobów ich pozyskiwania, wykorzystania i udostępniania, a także dostępnych baz danych oraz elementów prawnych związanych z informacją o środowisku.
W tym roku zaprezentowanych zostało ok 70 prezentacji pogrupowanych w 5 sesji tematycznych.

Omawiając tematykę wystąpień nie sposób nie odnieść się do omawianej koncepcji architektury korporacyjnej państwa, której poświęconych była znaczna część wystąpień. Architektura korporacyjna państwa to koncepcja przedstawiająca państwo jako całość. W jej założeniu wszelkie działania, takie jak informatyzacja kraju powinny być zaplanowane i uporządkowane. Obecne podejście nazwane zostało działaniem „na husarza” – instytucje nie mają na celu poprawy funkcjonowania państwa jako całości, a jedynie skupiają się na wykonywaniu przydzielonych im zadań. Informacje udostępniane przez państwowe instytucje nie są spójne i często się powielają, a utworzona za Unijne pieniądze infrastruktura (nie zawsze potrzebna) wymagać będzie kosztownego utrzymania. Wdrożenie architektury korporacyjnej to długotrwały proces mający na celu poprawę tego stanu. Obejmuje planowanie na poziomach architektury strategicznej (całości kraju), architektury segmentu (urzędu/resortu) i na koniec architektury konkretnego systemu informatycznego. Dzięki takiemu podejście i uporządkowaniu informatyzacji państwa, możliwe będzie przy optymalnych nakładach udostępnianie dobrej jakości, darmowych (otwartych) danych.

Poniżej kilka wartych wspomnienia prezentacji, których treść dostępna jest na stronie Ministerstwa http://www.mos.gov.pl/kategoria/5917_program/


Topografia Tatr podczas maksimum ostatniego zlodowacenia
.

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wykonali wizualizacje rozmieszczenia lodowców w Tatrach podczas ostatniego zlodowacenia, 20 tys. Lat temu. Realistyczne wizualizacje wykonane zostały na podstawie analiz form lodowcowych zarówno w terenie jak i ze zdjęć lotniczych i skaningu laserowego. Wyniki wizualizacji można zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=JC6d2lSO5ng&feature=youtu.be, https://www.youtube.com/watch?v=n4hwVOYGZXs


GIS w poszukiwaniach osób zaginionych
, Grupa Podhalańska GOPR.

Goprowcy przedstawili system wspomagający poszukiwanie osób zaginionych oparty na analizach przestrzennych GIS. Wykorzystując charakterystykę zaginionych osób, informacje statystyczne na podstawie danych literaturowych i informacje o przestrzeni, można było stworzyć oprogramowanie wskazujące obszary preferowane do poszukiwań w pierwszej kolejności. Do określenia profilu zaginionej osoby wykorzystano opracowanie Roberta Koester`a wraz z analizami statystycznymi danych ISRID (International Search & Rescue Incident Database) opisującymi zachowania osób zaginionych w terenie (górskim, płaskim, zurbanizowanym w warunkach klimatu umiarkowanego i suchego). Analiza ponad 50 000 akcji, w tym prawie 17 000 akcji poszukiwawczych. Wyniki okazały się zdumiewające, a samo oprogramowanie wykorzystywane jest do analiz akcji poszukiwawczych i wyciągania wniosków na potrzeby kolejnych poszukiwań.
Przykładowe wyniki analizy:
GOPR analizy Bezpiecznie w górach z GISGOPR_GIS bezpiecznie w górach
Zastosowanie logerów gps/gsm do badań i edukacji przyrodniczej.

Przedstawiciel Komitetu Ochrony Orłów prezentował możliwości i przykłady z monitoringu ptaków na podstawie metod teledetekcyjnych. Są to niewielki urządzenia montowane na grzbietach ptaków i przekazujące ich pozycję za pomocą sieci komórkowej (GSM). Zalety takiego podejścia to między innymi bezpieczne dla ptaków badanie zachowań i lokalizacji żerowisk zarówno dla celów czysto poznawczych jak i na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko. Podejście takie może dostarczać „twardych” dowodów na potrzeby decyzji administracyjnych, co zapobiega ewentualnym wątpliwością w postępowaniu środowiskowym. Mapy przelotów można śledzić na przykład pod adresem http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/mapy-przelotow

Do zobaczenia w 2016 roku.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia